TÂY THI – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí: Đường Giữa

Video Tham Khảo

II.  KỸ NĂNG

Nội tại – Trò Đùa Của Thiếu Nữ

Sát thương kỹ năng của Tây Thi tăng dần theo khoảng cách giữa nàng và tướng địch, mỗi 100khoảng cách sẽ tăng 5% sát thương, tăng tối đa 40%

Kỹ năng 1 – Dấu Ấn Trói Buộc

Hồi chiêu: 11s (-0.4s/Lv)           Năng lượng: 40

Tây Thi ném pháp khí về vị chí được chỉ định, gây 120 (+18% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trong phạm vi và kéo mục tiêu về hướng pháp khí

Đồng thời trói buộc một tướng địch, trong vòng 5 giây nếu Tây Thi sử dụng kỹ năng 1 thêm một lần nữa thì có thể di chuyển tướng địch bị đánh dấu theo hướng chỉ định.

Nếu kẻ địch cách Tây Thi quá xa thì sẽ không bị ảnh hưởng. 

Kỹ năng 1 có thể gây gấp đôi sát thương với đơn vị không phải tướng.

Sát thương: 120 / 144 / 168 / 192 / 216 / 240

Kỹ năng 2 – Linh Lực Huyễn Sa

Hồi chiêu: 7s                    Năng lượng: 40

Tây Thi ném ra một quả cầu năng lượng, gặp quái rừng sẽ dừng lại, trong quá trình tồn tại mỗi 0.5s nó sẽ gây 160 (+32/Lv)(+30% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh

Kẻ địch đầu tiên trúng chiêu sẽ giảm 30% Tốc chạy trong 1.5s, nếu nhiều lần đánh trúng một mục tiêu, sát thương sẽ giảm xuống 25%.

Sau 2s quả cầu năng lượng sẽ phát nổ gây 150 (+27% Công phép) sát thương phép, kẻ địch trong vòng sẽ chịu gấp đôi sát thương. 

Cầu năng lượng sẽ tự động di chuyển đến mục tiêu bị trói buộc bởi [Dấu Ấn Trói Buộc]

Sát thương theo thời gian: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300

Sát thương nổ: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300

Kỹ năng 3 – Tâm Vô Bàng Vụ (*nghĩa là tâm tư tập trung, chuyên tâm dồn chí, trong lòng không có thứ gì khác)

Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s                Năng lượng: 90

Tây Thi truyền sức mạnh ma thuật vào cơ thể mình, nhận được trạng thái cường hóa trong 8s và lập tức làm mới kỹ năng Linh Lực Huyễn Sa

Trong thời gian cường hóa, kẻ địch bị dính dấu ấn trói buộc từ kỹ năng Dấu Ấn Trói Buộc có thể bị điều khiển hướng di chuyển 2 lần liên tiếp. Đồng thời, thời gian hồi chiêu của Linh Lực Huyễn Sa được giảm đi 1 nửa.

Khi kích hoạt kỹ năng, Tây Thi nhận hiệu ứng tăng tốc 50% kéo dài 0.5s

Tây Thi – Linh Lực Huyễn Sa (Huyễn Sa Chi Linh)
Tây Thi – Giấc Mộng Hư Không Trở Lại
Tây Thi – Thiếu Nữ Giang Nam
Tây Thi – Du Long Thanh Ảnh (FMVP vinh danh tuyển thủ Nam Kinh Hero Cửu Kinh.Thanh Dung – Hiện là Vũ Hán eStarPro.Thanh Dung)
Tây Thi – Linh Lung Chân Vị
Tây Thi – Chí Mĩ · Thừa Lý Dao

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button