CHUNG QUỲ – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ , Pháp Sư

 Video tham khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại – Nghi Thức Chế Tài

Chung Quỳ nhận một sát thương lớn hơn 10% Máu hiện tại sẽ gây ra một vụ nổ 60 (+ 60% Công phép) (+3% Máu tối đa) sát thương phép lên những kẻ địch gần anh ta. Hồi chiêu: 2s.

Sau khi chết 3s Chung Qùy tự phát nổ bản thân gây 240 (+ 240% Công phép) (+ 12% Máu tối đa) sát thương phép lên những kẻ địch gần anh ta.

Kỹ năng 1 – Hư Không Thanh Đạo 

Hồi chiêu: 4s                    Năng lượng: 60

Chung Quỳ dùng búa tạ hư không dập mạnh xuống đất và gây 320 (+ 32% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và giảm 30% Tốc chạy trong 1s.

Nạn nhân gần Chung Qùy sẽ phải chịu 250% sát thương phép và giảm 30% Tốc chạy trong 2s.

Sát thương: 320 / 384 / 448 / 512 / 576 / 640

Kỹ năng 2 – Móc Mai Một

Hồi chiêu: 13s / 12.6s / 12.2s / 11.8s / 11.4s / 11s            Năng lượng: 60

Chung Quỳ ném khóa móc theo hướng chỉ định và kéo kẻ địch đầu tiên trúng phải và gây ra 550 (+ 60% Công phép) sát thương phép.

Kẻ địch bị kéo trúng sẽ bị đánh dấu ấn lên kẻ đó. Kẻ dính dấu ấn khi bị hút bởi kỹ năng 3 sẽ bị choáng 0,5s

Nội tại: Mỗi khi giết hoặc hỗ trợ hạ gục, Chung Quỳ sẽ được cộng 180 Máu tối đa. Tối đa 20 lớp

Sát thương: 550 / 615 / 680 / 745 / 810 / 875

Kỹ năng 3 – Thôn Tính Luân Hồi

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                Năng lượng: 130

Chung Quỳ mở cơ thể hư không theo hướng chỉ định và thực hiện nhiều hiệu ứng nuốt chửng lên kẻ địch trong phạm vi, gây ra tổng cộng 1920 (+ 288% Công phép) sát thương phép.

Mỗi lần thôn tín sẽ nhận được lớp giáp chặn 45 sát thương

Sát thương: 1920 / 2400 / 2880

Khiên: 45 / 56 / 67

Chung Quỳ – Thẩm Phán Hư Linh
Chung Quỳ – Phán Quan Địa Phủ
Chung Quỳ – Thủ Vệ Thần Tích
Chung Quỳ – Khu Na Chính Quy
Chung Quỳ – Kẻ Canh Gác Sân Chơi

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button