ĐẠI KIỀU – Stormy TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU – Honor Of Kings

Đại Kiều (大乔)

Đại Kiều | 大乔 | Stormy

 I . GIỚI THIỆU

Vai trò: Hỗ Trợ, Pháp Sư

Vị trí: Hỗ Trợ, Đường Giữa

II. TIÊU ĐIỂM KỸ NĂNG

Nội tại – Như Dòng Nước Chảy

Đại Kiều và đồng đội gần nhất trong phạm vi 600 sẽ tăng40~60 Tốc chạy và mức tăng sẽ tăng theo cấp độ anh hùng.. Khi cá chép của [Thủy Triều Cá Nhảy] và [Cầu Đoạn Tuyệt] nhảy qua thủy triều của một kỹ năng khác, chúng có thể kích hoạt vụ nổ thủy triều gây 140 (+10*Lv) (+20% Công phép) sát thương phép và làm chậm 50%.

Kỹ năng 1 – Thủy Triều Cá Nhảy

Hồi chiêu: 8s                    Năng lượng: 70

Đại Kiều triệu hồi cá chép bơi theo dòng thủy triều đã chỉ định, gây 300 (+ 50% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch và hất tung trên đường cá bơi trong 0.5s

Dòng thủy triều vẫn sẽ tồn tại tiếp trong 4s, và liên tục gây 75(+15/Lv) (+8% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch chạm phải mỗi 0.5s trong 3s

Khi thả cá Kiều được tăng 30% ~ 60% Tốc chạy giảm dần theo thời gian. Tôn tại trong 2.5s

Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600

Kỹ năng 2 – Biển Định Mệnh

Hồi chiêu: 10s                     Năng lượng: 50

Đại Kiều triệu hồi vòng tròn ma thuật tại vị trí được chỉ định trong 4s.

Sau 4 giây, bản thân Đại Kiều và 1 đồng minh có Máu thấp nhất trong vòng tròn sẽ được dịch chuyển trở lại tế đàn

Khi dịch chuyển trở về sẽ phục hồi toàn bộ năng lượng kèm giải trừ hiệu ứng tiêu cực và tăng 40% Tốc chạy trong 5s. Tốc chạy sẽ không được gia tăng nếu có kẻ địch trong phạm vi tầm nhìn

Nếu không có anh hùng nào được dịch chuyển, sẽ trả lại 50% thời gian hồi chiêu. Hồi chiêu sẽ được tính khi dịch chuyển

Kỹ năng 3 – Cầu Đoạn Tuyệt

Hồi chiêu: 8s                 Năng lượng: 70

Đại Kiều triệu hồi cá chép bơi theo dòng thủy triều từ trái qua phải, gây 300 (+ 50% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch và hất văng trên đường cá bơi trong 0.5s

Dòng thủy triều vẫn sẽ tồn tại tiếp trong 4s, và liên tục gây 75(+15/Lv) (+8% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch chạm phải mỗi 0.5s trong 3s

Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600

Kỹ năng 4 – Cổng Xoáy Nước

Hồi chiêu: 80s(-8s/Lv)                   Năng lượng: 120

Đại Kiều triệu hồi một vòng xoáy nước lớn tại một vị trí chỉ định, gây ra 660 (+ 72% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi.

Xoáy nước sẽ tồn tại trong 8s, khi xoáy nước tồn tại, tất cả đồng đội sẽ nhận được một nút kỹ năng dịch chuyển đến xoáy nước.

Khi anh hùng đồng minh ở trong xoáy nước sẽ được nhận lá chắn hấp thụ (+175/Lv) (+50% Công phép), trong 8s

Sát thương: 660 / 830 / 1000

Tốc đánh: 40% / 45% / 50%

III. TRANG BỊ CHUYÊN DỤNG

(Trang Bị Chuyên Dụng) Minh Châu – 300

+ 40 Công phép

Nội tại duy nhất – Chuyên Tinh (Đại Kiều): 

Trực tiếp mở kỹ năng [Biển Định Mệnh], kỹ năng này sẽ không còn được nâng cấp và tất cả các kỹ năng sẽ được thay đổi ở các mức độ khác nhau.

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

(Trang Bị Chuyên Dụng) Thương Hải Minh Châu – 1880

+ 15% Giảm hồi chiêu

+ 240 Công phép

Nội tại duy nhất – Chuyên Tinh (Đại Kiều): 

Trực tiếp mở kỹ năng [Biển Định Mệnh], kỹ năng này sẽ không còn được nâng cấp và tất cả các kỹ năng sẽ được thay đổi ở các mức độ khác nhau.

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

IV. KỸ NĂNG KHI MUA TRANG BỊ CHUYÊN DỤNG

Nội tại – Như Dòng Nước Chảy

Như phiên bản Kiều không chuyên dụng

Kỹ năng 1 – Thủy Triều Cá Nhảy

Hồi chiêu: 8s                    Năng lượng: 70

Như phiên bản Kiều không chuyên dụng

Kỹ năng 2 – Biển Định Mệnh

Hồi chiêu: 25s                   Năng lượng: 50

Đại Kiều triệu hồi vòng tròn ma thuật tại vị trí được chỉ định trong 4s đồng thời có được tầm nhìn trong khu vực đó.

Sau 4s một đồng đội sẽ được dịch chuyển trở lại tế đàn

Khi dịch chuyển trở về sẽ giải trừ hiệu ứng tiêu cực

Đồng đội có thể quay lại vị trí cũ ngay lập tức thông qua cổng dịch chuyển phía trước Tinh Thể

Nếu không có anh hùng nào trở về Vòng ma thuật sẽ hóa thành Minh Châu để đưa đồng minh trở lại. Đại Kiều sẽ được ưu tiên

Có thể tái kích hoạt kỹ năng để hủy cổng dịch chuyển và trả lại 50% thời gian hồi chiêu

Kỹ năng 3 – Cầu Đoạn Tuyệt

Hồi chiêu: 8s                 Năng lượng: 70

Như phiên bản Kiều không chuyên dụng

Kỹ năng 4 – Cổng Xoáy Nước

Hồi chiêu: 80s(-8s/Lv)                 Năng lượng: 100

Đại Kiều triệu hồi một vòng xoáy nước lớn tại một vị trí chỉ định, gây ra 500 (+ 80% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi.

Xoáy nước sẽ tồn tại trong 8s, khi xoáy nước tồn tại, tất cả đồng đội sẽ nhận được một nút kỹ năng dịch chuyển đến xoáy nước và bị buộc trở về vị trí trước khi dịch chuyển sau khi cổng xoáy nước biến mất. Có thể nhấp vào nút kích hoạt để về sớm hơn

Đại Kiều nhận được 150(+75/Lv) Công phép trong cổng xoáy nước và được thủy triều bảo vệ, nhận được lá chắn hấp thụ 700 (+350/Lv) (+100% Công phép) sát thương và các tướng đồng minh trong vòng tròn ma thuật nhận được một nửa giá trị lá chắn. Lượng khiên tồn tại trong 8s.

Sát thương: 500 / 750 / 1000

Đại Kiều  – Biển Cả Huyền Diệu
Đại Kiều – Y Thế Vu Nữ
Đại Kiều – Năng Lực Bảo Vệ
Đại Kiều – Nhật Ký Chó Mèo
Đại Kiều – Bạch Xà
Đại Kiều – Bạch Hạc Lương Thần Nữ
Đại Kiều – Chân Ái Hoa Giá
Đại Kiều – Thời Chi Kỳ Lữ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button