TRANG BỊ DI CHUYỂN VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Giày cấp 2 có thể tự do chuyển đổi với nhau mà không mất phí và chỉ có thể mua 1 giày cấp 2, thời gian hồi để chuyển đổi là 5 phút

Giày Vải – 250

Nội tại duy nhất – Di chuyển:

Tốc chạy + 30

Giày Dũng Cảm – 710

+ 120 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất – Di chuyển:

Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất – Bảo tồn:

Giảm 10% sát thương vật lý.

Đường dẫn: Giày Vải + Áo Vải

Giày Cứng Cỏi – 710

+ 120 Giáp phép

Nội tại duy nhất – Di chuyển:

Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất – Cứng cỏi:

Kháng hiệu ứng + 25%

Đường dẫn: Giày Vải + Áo Ma Thuật

Giày Yên Bình – 710

+ 15% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Di chuyển:

Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất – Yên bình:

Giảm 15% thời gian hồi chiêu của phép bổ trợ

Giày Ngọc – 710

+ Hồi 25 Năng lượng mỗi 5s

Nội tại duy nhất – Di chuyển:

Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất – Tinh thông ma thuật:

Tăng xuyên giáp phép thêm 100

Đường dẫn: Giày Vải + Dây Chuyền

Giày Khéo Léo – 710

+ 20% Tốc đánh

Nội tại duy nhất – Di chuyển:

Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất – :

Đòn đánh thường trúng đầu tiên trúng mục tiêu sẽ hồi phục 30/40 Máu (Anh hùng cận chiến/Anh hùng đánh xa). Giảm một nửa với đơn vị không phải anh hùng.

Lưu ý: Một số dạng đòn cường hóa khác sẽ chỉ tính là một đòn hồi máu từ hiệu quả này ví dụ: Nội tại Ngư Cơ, Nội tại A Ly, Bắn cường hóa và bắn đa mục tiêu của Hậu Nghệ…

Giày Du Hành – 710

+300 Máu tối đa

Nội tại duy nhất – Di chuyển:

Tốc chạy + 70

Nội tại duy nhất – Gió thần:

Rời giao tranh sẽ nhận thêm 50 Tốc chạy

Back to top button