TANG KHỞI – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Tang Khởi – 桑启

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Hỗ Trợ

Ngày Ra Mắt : 14.04.2022

 Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

 Nội tại – Đom Đóm Bảo Hộ

Ngoài sát thương cơ bản, Đòn đánh thường của Tang Khởi sẽ gọi thêm đom đóm gây  100~200 (tăng theo cấp độ của tướng) (+20% Công phép) (+3% Máu cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch và làm lộ tầm nhìn của kẻ đó trong 3s.

Tang Khởi sẽ định kỳ hồi phục lại 50~100 (tăng theo cấp độ của anh hùng) (+10% Công phép) (+1.5% Máu cộng thêm) Máu cho đồng minh gần đó có lượng máu thấp nhất

Khi không có kẻ thù xung quanh anh ta có thể sử dụng đòn đánh thường hồi phục 50~100 (tăng theo cấp độ của anh hùng) (+10% Công phép) (+1.5% Máu cộng thêm) Máu cho bản thân, và quá trình sẽ bị gián đoạn để hồi phục cho đồng đội.

Kỹ năng 1 – Tang Mộc Dẫn Lối

Hồi chiêu: 10(-0.4/Lv)                Năng lượng: 60 

Tang Khởi dẫn dắt sức mạnh của đom đóm đến vùng chỉ định gây 500 (+10% Công phép) sát thương phép và hất tung chúng 1s.

Đồng thời tiêu hao [Pháp Lực Đom Đóm] gây 50 (+10% Công phép) (+4% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi lớp.

Khi có những anh hùng đồng minh xung quanh, [Pháp Lực Đom Đóm] sẽ tiêu hao để hồi máu cho anh hùng đồng minh có Máu thấp nhất và mỗi lớp sẽ hồi 50 (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) Máu cho đồng minh.

[Pháp Lực Đom Đóm]: Tang Khởi cứ 1.5s nhận được 1 lớp, tối đa 9 lớp. Phạm vi kỹ năng mở rộng với số lớp.

Sát thương: 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Kỹ năng 2 – Đạp Gió Khởi Hành

Hồi chiêu: 0.2s                    Năng lượng: 60

Tang Khởi sẽ bay tới bụi cỏ đã chọn nhận 1 lớp [Pháp Lực Đom Đóm] và đạt được một con đom đóm mỗi khi bay được khoảng cách nhất định.

Sau 1s, con đom đóm bay về phía kẻ địch thấp máu nhất gần đó, gây 50 (+10% Công phép) (+4% Máu cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch và làm lộ tầm nhìn trong 3s hoặc khôi phục 50 (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) Máu cho anh hùng đồng minh.

Kỹ năng này có thể được trữ ba lần và thời gian trữ là 12s / 11.5s / 11s / 10.5s / 10s / 9.5s

Khi chạm vào, Sang Qi sẽ bay đến bãi cỏ kết nối với cơ thể hiện tại

Kỹ năng 3 – Đom Đóm Sáng Nhỏ

Hồi chiêu: 25(-2.5/Lv)                  Năng lượng: 80 / 90 / 100 

Tang Khởi triệu hồi 1 [Bụi Cỏ Ánh Sáng] tại vị trí chỉ định, tồn tại trong 6s. Bay đến bụi cỏ được triệu hồi sẽ nhận được 1 lớp [Pháp Lực Đom Đóm]

[Bụi Cỏ Ánh Sáng]: Sau khi bụi cỏ được triệu hồi sau 1s, nó sẽ phóng ra con đom đóm lên tối đa 5 anh hùng xung quanh gây 50 (+10% Công phép) (+4% Máu cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch  hoặc khôi phục 50 (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) Máu cho anh hùng đồng minh.

Các đơn vị kẻ thù đi vào vùng ánh sáng sẽ làm lộ tầm nhìn. Bụi Cỏ Ánh Sáng không sinh ra đom đóm khi chúng sắp biến mất. Bụi cỏ ánh sáng kéo dài 9s / 12s / 15s

Sau khi cỏ ánh sáng biến mất, nó sẽ biến thành cỏ bình thường trong 30s

III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO

Trang Bị : 

Ngọc : 

Tang Khởi – Lữ Hành Đom Đóm
Tang Khởi – Họa Trung Du
Tang Khởi – Hải Dương Thi Lữ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button