THÁI VĂN CƠ – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 Thái Văn Cơ | 蔡文姬

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ

 Video tham khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại – Trường Ca Hàng

Khi Văn Cơ nhận sát thương, cô bé sẽ ngay lập tức tăng 70% Tốc chạy giảm dần trong 2s và phục hồi lại 250 (+ 50% Công phép) Máu mỗi 1s trong 2s.

Hồi chiêu: 10s

Kỹ năng 1 – Tư Vô Tà

Hồi chiêu: 15s / 14.4s / 13.8s / 13.2s / 12.6s / 12s              Năng lượng: 100

Khi Văn Cơ phát nhạc, cô bé sẽ tăng 20% ​​Tốc chạy trong 3s, đồng thời hồi lại 60 (+20% Công phép) Máu cho bản thân và đồng minh mỗi 0.5s trong phạm vi

Bản nhạc kéo dài trong 3s

Hồi phục: 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120

Kỹ năng 2 – Hồ Già Lạc

Hồi chiêu: 9s                Năng lượng: 70

Thái Văn Cơ phát ra một làn sóng âm theo hướng xác định, sau khi đánh trúng sẽ nảy lên giữa kẻ địch, mỗi lần trúng sẽ gây 250 (+ 40% Công phép) sát thương phép và làm choáng chúng trong 0.75s

Mỗi đợt sóng âm có thể nảy lên tối đa 6 lần và cùng một mục tiêu có thể bị nảy tối đa 2 lần. Lần nảy thứ 2 lên cùng 1 anh hùng đối địch chỉ gây ra 50% sát thương ban đầu và thời gian làm choáng.

Sát thương: 250 / 290 / 330 / 370 / 410 / 450

Kỹ năng 3 – Vong Ưu Khúc

Hồi chiêu: 60s                     Năng lượng: 120

Thái Văn Cơ gảy đàn bao quanh xung quanh, và cứ sau 0.5s sẽ phục hồi 90 (+50% Công phép) Máu cho tướng đồng minh có lượng máu thấp nhất trong phạm vi trong 5s đồng thời tăng 250 (+30% Công phép) giáp vật lý và giáp phép.

Hồi phục: 90 / 135 / 180

Song giáp: 250 / 325 / 450

Thái Văn Cơ – Thiên Lại Huyền Âm
Thái Văn Cơ – Ngai Vàng Hoa Hồng
Thái Văn Cơ – Giáng Sinh Kỳ Tích
Thái Văn Cơ – Cổ Vũ Sân Cỏ
Thái Văn Cơ – Phồn Tinh Ngâm Du
Thái Văn Cơ – Hoa Triêu Như Ước (Hoa Triêu: ngày trăm hoa đua nở ‘tương tuyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở’)
Thái Văn Cơ – Điện Tử · Thỏ Cứng Đầu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button