Tướng Xạ Thủ

LỖ BAN ĐỆ THẤT – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

LỖ BAN ĐỆ THẤT – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I .GIỚI THIỆU Vai trò : Xạ Thủ Vị trí: Đường Phát Triển Sát thương: Vật lý II. VIỆT HÓA…
MARCO POLO – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

MARCO POLO – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

I. GIỚI THIỆU Vai trò : Xạ Thủ Vị trí: Đường Phát Triển Sát thương: Vật lý, chuẩn Ngày ra…
ĐỊCH NHÂN KIỆT – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

ĐỊCH NHÂN KIỆT – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Địch Nhân Kiệt | 狄仁杰 I. GIỚI THIỆU Vai trò : Xạ Thủ Vị trí: Đường Phát Triển Sát thương:…
HẬU NGHỆ – Solarus – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

HẬU NGHỆ – Solarus – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU Vai Trò : Xạ Thủ Vị Trí: Đường Phát Triển II. KỸ NĂNG   Nội tại – Bắn…
LÝ NGUYÊN PHƯƠNG – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

LÝ NGUYÊN PHƯƠNG – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Lý Nguyên Phương | 李元芳  I. GIỚI THIỆU Vai trò : Xạ thủ Vị trí: Đường Phát Triển Sát thương:…
NGU CƠ – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

NGU CƠ – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Ngu Cơ ( 虞姬 ) I. GIỚI THIỆU  Vai trò : Xạ Thủ  Video tham khảo II. VIỆT HÓA KỸ…
THÀNH CÁT TƯ HÃN – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

THÀNH CÁT TƯ HÃN – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Thành Cát Tư Hãn (成吉思汗) I. GIỚI THIỆU Vai trò : Xạ Thủ Vị trí: Rừng, Đường Phát Triển II.…
HOÀNG TRUNG – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

HOÀNG TRUNG – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Hoàng Trung (黄忠)  I. GIỚI THIỆU  Vai trò : Xạ Thủ  Video tham khảo II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG Nội…
BÁCH LÍ THỦ ƯỚC – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

BÁCH LÍ THỦ ƯỚC – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Bách Lí Thủ Ước | 百里守约  I. GIỚI THIỆU Vai trò: Xạ thủ, Sát Thủ Vị trí: Đường Giữa, Đường…
CÔNG TÔN LY – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

CÔNG TÔN LY – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Công Tôn Ly | 公孙离 I. GIỚI THIỆU Vai trò : Xạ Thủ Vị trí: Đường Phát Triển (Đường Giữa…
Back to top button