TRANG CHU – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

I. GIỚI THIỆU

Vai trò: Trợ thủ , Đỡ đòn

Vị trí: Trợ Thủ

Sát thương: Phép

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại – Ý Chí Tự Nhiên

Mỗi 6s Trang Chu sẽ đi vào giấc mộng trong 2s và loại bỏ hết hiệu ứng khống chế

Đồng thời giảm 15% sát thương nhận vào và tăng 15% Tốc chạy

Kỹ năng 1 – Hóa Bướm

Hồi chiêu: 8s                    Năng lượng: 80

Trang Chu tung đàn bướm bay theo hướng xác định đồng thời cường hóa Nội tại trong 2s, gây 400 (+ 72% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường và giảm 50% Tốc chạy của địch trong 2s.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 400 / 480 / 560 / 640 / 720 / 800

Kỹ năng 2 – Hiệu Ứng Hồ Điệp

Hồi chiêu: 6s / 5.4s / 4.8s / 4.2s / 3.6s / 3s                Năng lượng: 40

Trang Chu đi vào giấc mơ và vỗ cánh bướm gây 250 (+ 30% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh, đồng thời đặt 1 điểm đánh dấu lên chúng, tối đa 5 điểm

Mỗi tầng ấn gây 125 (+15% Công phép) sát thương phép trong 5s tăng 3% tốc độ di chuyển của đồng minh trong phạm vi trong 5 giây.

Đồng thời cũng đặt lên dấu ấn lên bản thân và đồng minh ở gần, tối đa 5 dấu ấn. Mỗi dấu ấn tăng 3% Tốc chạy trong 5s

Nội tại: Trang Chu sẽ sử dụng kỹ năng 2 mỗi 6s

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 250 / 320 / 390 / 460 / 530 / 600

Sát thương tầng ấn: 125 / 160 / 195 / 230 / 265 / 300

Kỹ năng 3 – Thiên Nhân Hợp Nhất

Hồi chiêu: 60s / 55s / 50s                    Năng lượng: 150

Trang Chu sẽ mở huyễn hóa mộng vực để bảo vệ đồng đội trong phạm vi. Giaỉ trừ toàn bộ khống chế 

Đồng thời cung cấp lá chắn có khả năng chặn 500 sát thương và giúp toàn bộ đơn vị trong phạm vi miễn khống chế trong 2s

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Lá chắn: 500 / 900 / 1300

Trang Chu – Ảo Mộng Tiêu Dao
Trang Chu – Giấc Mộng Cá Chép
Trang Chu – Thần Lâu Vương
Trang Chu – Thợ Xây Giấc Mơ Mây (Vân Đoạn Trúc Mộng Sư)
Trang Chu – Nhà Bác Học Kỳ Diệu (Kỳ Diệu Bác Vật Học)
Trang Chu- Huyền Tung
Trang Chu – Cao Sơn Lưu Thủy

(Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: ‘Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!’)

Trang Chu – Thiên Tú · Ảo Mộng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button