TRANG BỊ ĐI RỪNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Dao Săn Bắn – 250

Cần Trừng Phạt để mua. Giảm 25% sát thương nhận phải từ quái rừng.
Nhận thêm 20% vàng và kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất – Thợ săn

Đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây thêm 70~140 sát thương phép sau 0.5s đối với quái rừng, kéo dài 2s

Trước phút thứ 4: Không tham gia phân chia tài nguyên lính mà sẽ nhận được 50% vàng/kinh nghiệm.

Trước phút thứ 10: Giảm 25% sát thương lên lính

Sát thương từ anh hùng có tầm đánh xa bị giảm một nửa

Dao Du Kích

Dao Du Kích – 700

+ 40 Công phép

Cần Trừng Phạt để mua. Giảm 25% sát thương nhận phải từ quái rừng.
Nhận thêm 20% vàng và 30% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất – Thợ săn

Đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây thêm (70 + 25% Công phép) sát thương phép sau 0.5s đối với quái rừng, kéo dài 2s
(Hiệu quả 10% đối với anh hùng kẻ địch)

Nội tại duy nhất – Phần thưởng

Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 6 Công phép/Tầng
Tích lũy tối đa được 15 tầng

Trước phút thứ 4: Không tham gia phân chia tài nguyên lính mà sẽ nhận được 50% vàng/kinh nghiệm.

Trước phút thứ 10: Giảm 25% sát thương lên lính

Sát thương từ anh hùng có tầm đánh xa bị giảm một nửa

Đao Tàn Nhẫn

Đao Tàn Nhẫn – 700

+ 25 Công vật lý

Cần Trừng Phạt để mua. Giảm 25% sát thương nhận phải từ quái rừng.
Nhận thêm 20% vàng và 30% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất – Thợ săn

Đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây thêm (70 + 40% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý sau 0.5s đối với quái rừng, kéo dài 2s

Nội tại duy nhất – Phần thưởng

Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 3 Công vật lý /Tầng
Tích lũy tối đa được 15 tầng

Trước phút thứ 4: Không tham gia phân chia tài nguyên lính mà sẽ nhận được 50% vàng/kinh nghiệm.

Trước phút thứ 10: Giảm 25% sát thương lên lính

Rìu Tuần Tra

Rìu Tuần Tra – 700

+ 400 Máu tối đa

Cần Trừng Phạt để mua. Giảm 25% sát thương nhận phải từ quái rừng.
Nhận thêm 20% vàng và 30% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất – Thợ săn

Đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây thêm (60 + 4% Máu cộng thêm) sát thương chuẩn sau 0.5s đối với quái rừng, kéo dài 2s
(Hiệu quả 10% đối với anh hùng kẻ địch)

Nội tại duy nhất – Phần thưởng

Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 30 Máu tối đa/Tầng
Tích lũy tối đa được 15 tầng

Trước phút thứ 4: Không tham gia phân chia tài nguyên lính mà sẽ nhận được 50% vàng/kinh nghiệm.

Trước phút thứ 10: Giảm 25% sát thương lên lính

Sát thương từ anh hùng có tầm đánh xa bị giảm một nửa

Dao Thần Bí

Dao Thần Bí – 2160

+ 150 Công phép
+ 5% Giảm hồi chiêu
+ 7% Tốc chạy


Cần Trừng Phạt để mua. Giảm 25% sát thương nhận phải từ quái rừng.
Nhận thêm 20% vàng và 30% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất – Thợ săn

Đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây thêm (90 + 30% Công phép) sát thương phép sau 0.5s đối với quái rừng, kéo dài 2s
(Hiệu quả 10% đối với anh hùng kẻ địch)

Nội tại duy nhất – Phần thưởng

Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 6 Công phép và 0.2% Giảm hồi chiêu/Tầng
Tích lũy tối đa được 25 tầng

Trước phút thứ 10: Giảm 25% sát thương lên lính

Sát thương từ anh hùng có tầm đánh xa bị giảm một nửa

Đao Tham Tàn

Đao Tham Tàn – 2160

+ 90 Công vật lý
+5% Giảm hồi chiêu
+ 8% Tốc chạy


Cần Trừng Phạt để mua. Giảm 25% sát thương nhận phải từ quái rừng.
Nhận thêm 20% vàng và 30% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất – Thợ săn

Đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây thêm (90 + 60% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý sau 0.5s đối với quái rừng, kéo dài 2s

Nội tại duy nhất – Phần thưởng

Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 3 Công vật lý và 0.2% Giảm hồi chiêu/Tầng
Tích lũy tối đa được 25 tầng

Trước phút thứ 10: Giảm 25% sát thương lên lính

Sát thương từ anh hùng có tầm đánh xa bị giảm một nửa

Rìu Khổng Lồ

Rìu Khổng Lồ – 2160

+1200 Máu tối đa
+5% Giảm hồi chiêu
+6% Tốc chạy


Cần Trừng Phạt để mua. Giảm 25% sát thương nhận phải từ quái rừng.
Nhận thêm 20% vàng và 30% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất – Thợ săn

Đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây thêm (75 + 5% Máu cộng thêm) sát thương chuẩn sau 0.5s đối với quái rừng, kéo dài 2s
(Hiệu quả 10% đối với anh hùng kẻ địch)

Nội tại duy nhất – Phần thưởng

Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 30 Máu tối đa và 0.2% Giảm hồi chiêu/Tầng
Tích lũy tối đa được 25 tầng.

Trước phút thứ 10: Giảm 25% sát thương lên lính

Sát thương từ anh hùng có tầm đánh xa bị giảm một nửa

Back to top button