4 tuần ago

  Thông báo cập nhật máy chủ chính thức ngày 20/9 – Mùa giải S33 Thiểm Diệu Á Châu (Tỏa Sáng Châu Á)

  Kính gửi các triệu hồi sư, Chúng tôi có kế hoạch cập nhật máy chủ ưu tiên và máy chủ…
  4 tuần ago

  Thông báo phiên bản hẻm núi, anh hùng, trang bị của mùa giải [Tóa Sáng Châu Á – Thiểm Diệu Á Châu]

  Thay đổi chiến trường Điều chỉnh tháp phòng thủ Điều chỉnh cơ chế bảo vệ ất cả tháp phòng thủ…
  4 tuần ago

  Thông báo cập nhật cân bằng máy chủ chính thức ngày 19/10

   Á Liên Kỹ năng 1: Hồi chiêu: 6s (-0.4s/Lv) → 5s (-0.2s/Lv)                    Sát thương cơ bản: 80 (+18/Lv) (+37% Công…
  4 tuần ago

  Thong báo cập nhật phiên bản sinh nhật 8 tuổi ngày 26/10

  Chỉnh sửa trang bị Rừng: Nhật Miện  Giảm hồi chiều: 10% → 5% Máu tối đa: 300 → 400 Giá…
  4 tuần ago

  Thông báo cập nhật máy chủ ngày 7/12

  Đạt Ma Loại bỏ toàn bộ trang bị chuyên dụng và làm mới hiệu ứng các trang phục Nội tại: Đạt…
  4 tuần ago

  Thông báo cập nhật mùa giải mới S34 – Vân Mộng Hữu Linh

   Kính gửi các triệu hồi sư, Chúng tôi xin thông báo về việc cập nhật mùa giải S34 của Vương…

  Tướng Sát Thủ

  Tướng Hỗ Trợ

  Blog Game

  Back to top button