Thong báo cập nhật phiên bản sinh nhật 8 tuổi ngày 26/10

Chỉnh sửa trang bị Rừng:

Nhật Miện 

Giảm hồi chiều: 10% → 5%

Máu tối đa: 300 → 400

Giá mua: 740 → 710

Chỉnh sửa trang bị Rừng:

Thiết kế của trang bị rừng sẽ được thống nhất để những trang bị khác nhau vẫn có hiệu quả tương tự nhau và giảm thiểu sự lấn chiếm trang bị, cụ thể như sau:
Thống nhất tác dụng của trang bị rừng lên quái rừng: Sát thương mà 3 trang bị rừng gây ra lên quái rừng sẽ thống nhất thành một giá trị cố định + giá trị tăng thêm. Cung cấp thêm Máu/Công phép/Công vật lý.
Thống nhất tác dụng của trang bị rừng đối với anh hùng: Sát thương duy trì khi đu rừng của dòng Rìu Tuần Tra / Dao Du Kích / Đao Tàn Nhẫn có thể được áp dụng một phần lên tướng địch. Khả năng duy trì sát thương của trang bị rừng đã được cải thiện đáng kể, đồng thời theo thời gian, trang bị rừng ban đầu đã bị loại bỏ một số nội tại.
Sau khi những trang bị rừng được thống nhất và thăng cấp, những anh hùng bị ảnh hưởng nhiều hơn sẽ được tăng sức mạnh theo cách có mục tiêu dựa trên dữ liệu tiếp theo.

Đơn giải hóa mô tả, kết hợp các hiệu ứng nội tại Du Kích vào mô tả quy tắc cơ bản

Trừng Phạt là hai trong một, Trừng Phạt Biển Lửa bị hủy bỏ và 2 trang bị rừng còn đều được tích hợp vào Trừng Phạt Cực Quang

Trừng Phạt Biển Lửa
Trừng Phạt Cực Quang

Trừng Phạt Cực Quang: Gây sát thương lên quái rừng/lính xung quanh và gây choáng trong 1s, gây sát thương chuẩn lên anh hùng và giảm tốc 50% trong 2s → Cướp 30% Tốc chạy của mục tiêu trong phạm vi và gây sát thương lên quái rừng/lính xung quanh đồng thời làm choáng chúng trong 1s, gây sát thương chuẩn lên anh hùng mục tiêu trong 2s

Vảy Rồng/Rồng Rực Cháy, chuyển từ hạng mục Trang bị Rừng sang trang bị Tấn công

Đường dẫn: Lưỡi Đao Tinh Xảo → Dao Săn Bắn. Sau khi chuyển trang bị sang nhánh Tấn công các hiệu quả và chỉ số không thay đổi

Loại bỏ Lưỡi Đao Tinh Xảo 

Chỉnh sửa Dao Săn Bắn:

Nội tại – Thợ săn: Tăng 25% sát thương lên quái rừng → Đòn đánh thường / kỹ năng đánh trúng quái rừng gây thêm 70 ~ 140 sát thương phép cứ sau 0.5s trong 2s

Chỉnh sửa Rìu Tuần Tra: 

Thuộc tính mới: +500 Máu tối đa

Nội tại – Thợ Săn: Đòn đánh thường/kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 90 – 440 sát thương chuẩn mỗi 0.5s trong 2s → gây thêm (50 + 4% Máu cộng thêm) sát thương chuẩn sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 10% đối với anh hùng)

Loại bỏ nội tại Lửa Cháy

Đường dẫn: Lưỡi Đao Tinh Xào → Dao Săn Bắn

Chỉnh sửa Dao Du Kích:

Thuộc tính mới: +40 Công phép

Nội tại – Thợ Săn: Tăng 30% sát thương lên quái rừng → gây thêm (75 + 25%Công phép) sát thương phép sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 10% đối với anh hùng)

Loại bỏ nội tại Tiếng Vang

Chỉnh sửa Đao Tàn Nhẫn:

Thuộc tính mới: +25 Công vật lý

Nội tại – Thợ Săn: Tăng 30% sát thương lên quái rừng → gây thêm (75 + 40% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 10% đối với anh hùng) Nội tại này chỉ có tác dụng với anh hùng cận chiến

Chỉnh sửa Rìu Khổng Lồ: 

Đồng bộ hóa giá trang bị: 1960 → 2160

Thuộc tính: +500 Máu tối đa → 1000 Máu tối đa

Nội tại – Thợ Săn: Đòn đánh thường/kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 110 – 600 sát thương chuẩn mỗi 0.5s trong 2s → gây thêm (65 + 5% Máu cộng thêm) sát thương chuẩn sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 10% đối với anh hùng)

Loại bỏ nội tại Lửa Cháy

Đường dẫn: Lưỡi Đao Tinh Xào → Dao Săn Bắn

Chỉnh sửa Dao Thần Bí:

Thuộc tính: +80 Công phép → +120 Công phép 

Nội tại – Thợ Săn: Tăng 30% sát thương lên quái rừng → gây thêm (100 + 30% Công phép) sát thương phép sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 20% đối với anh hùng)

Loại bỏ nội tại Tiếng Vang

Chỉnh sửa Đao Tham Tàn:

Thuộc tính: +60 Công vật lý → +100 Công vật lý

Nội tại – Thợ Săn: Tăng 30% sát thương lên quái rừng → gây thêm (100 + 60% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 20% đối với anh hùng) Nội tại này chỉ có tác dụng với anh hùng cận chiến

Loại bỏ nội tại Sắc Nhọn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button