Thông báo cập nhật máy chủ ngày 7/12

Đạt Ma

Loại bỏ toàn bộ trang bị chuyên dụng và làm mới hiệu ứng các trang phục

Nội tại: Đạt Ma sử dụng các kỹ năng để nhận được hộ vệ thần chú, giúp tăng giáp vật lý và giáp phép thuật thêm 30 (+2*Lv), kéo dài 5s và có thể cộng dồn tối đa 3 lần.

Sau khi Đạt Ma sử dụng kỹ năng 1 và 3 sẽ nhận được 1 đòn đánh thường cường hóa (nếu đánh trúng mục tiêu sẽ nhận thêm 1 đòn đánh), đòn đánh thường cường hóa sẽ gây thêm 40 (+3*Lv) (+40% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và làm chậm 30% mục tiêu, kéo dài 2s.

Kỹ năng 1: Đạt Ma lao tới và đấm, gây 150 (+30/Lv) (+100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi và hất văng mục tiêu trong 0.5s

Kỹ năng này sẽ được tích lũy mỗi 9s~7s, tích lũy tối đa 2 lần.

Sau khi kỹ năng 3 đẩy kẻ địch vào tường thành công, Kỹ năng 1 trong vòng 7s tiếp theo sẽ tung cú đá theo hướng chỉ định, gây thêm 20% Máu đã mất của mục tiêu thành sát thương vật lý.

Kỹ năng 2: Đạt Ma đấm nhanh 5 lần mỗi giây, kéo dài 4s, tổng cộng 20 cú đấm. 

Mỗi cú đấm gây ra 60 (+12/Lv) sát thương vật lý (gây thêm 50% sát thương với đơn vị không phải anh hùng)

Đồng thời gây thêm sát thương vật lý tương đương 0.35% Máu tối đa của mục tiêu (Mỗi 100 Công vật lý cộng thêm sẽ tăng 0.25%) và hồi phục lại cho bản thân 50 (+10/Cấp) (+3,5% Máu cộng thêm) Máu

Trong quá trình tung ra, có thể sử dụng phím điều hướng bên trái để thay đổi hướng của kỹ năng.

Trong thời gian tung kỹ năng sẽ tự động tung ra đòn đánh cường hóa và đấm những kẻ địch ở gần, hiệu quả tương tự như đòn đánh cường hóa nội tại.

Kỹ năng 3: Đạt Ma tung một cú đấm siêu cấp về phía trước, gây 200 (+100/Lv) (+100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi và đẩy lùi mục tiêu 6200 đơn vị khoảng cách (Khoảng cách đầy lùi cũ là 5200).

Nếu kẻ địch bị đẩy lùi va chạm với tường, sẽ gây thêm sát thương tương tự và làm choáng 1s.

Khải

Kỹ năng 1 – Hồi chiêu: 10s(-0.6s/Lv) → 9s(-0.4s/Lv)

Kỹ năng 1 – Sát thương: 200(+30/Lv)(+55% Công vật lý) → 280(+56/Lv)(+55% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 1 – Hồi phục: 100(+10/Lv)(+35% Công vật lý)(+5% Máu tối đa) → 350(+70/Lv)(+7% Máu cộng thêm)

Kỹ năng 1 – Tăng tốc đánh: 15% (+2%/Lv) → 15% (+3%/Lv)

Kỹ năng 1 – Tăng tốc chạy: 20% (+2%/Lv) → 15% (+3%/Lv)

Kỹ năng 2 – Hồi chiêu: 6s → 6s (-0.2s/Lv)

Kỹ năng 2 – Tiêu hao năng lượng: 50(+5/Lv) → 40(+5/Lv)

Kỹ năng 2 – Sát thương: 80(+16/Lv)(+30% Công vật lý) → 130(+26/Lv)(+30% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 2 – Sát thương cường hóa: 150(+30/Lv) → 130(+26/Lv)(+20% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3 – Sát thương: 300(+100/Lv) → 250(+125/Lv)(+25% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3 – Sát thương liên tục: 60(+45/Lv) → 50(+25/Lv)(+13% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3 – Miễn thương: 70(+30/Lv) → 60(+30/Lv)

Kỹ năng 3 – Mới: Trong quá trình kích hoạt kỹ năng, giá trị máu tối đa sẽ tăng thêm 400 (+200/Lv) (được coi là giá trị Máu cộng thêm)

Tào Tháo

Kỹ năng 1 – Hồi chiêu: 10s(-0.6s/Lv) → 10s(-0.4s/Lv)

Kỹ năng 2 – Hồi chiêu: 10s(-0.8s/Lv) → 9s(-0.4s/Lv)

Điều chỉnh trang bị

Thương Tiễn

Thuộc tính cơ bản: +10 Công vật lý, +4% Giảm hồi chiêu → +10 Công vật lý, +5% Giảm hồi chiêu

Giá mua trang bị: 300 → 375

Sách Cổ

Thuộc tính cơ bản: +30 Công phép, +4% Giảm hồi chiêu → +25 Spell Attack, +5% Giảm hồi chiêu

Giá mua trang bị: 400→425

Trang bị mới: Giáp Cấp Tốc

Thuộc tính cơ bản: +200 Máu tối đa, +5% Giảm hồi chiêu

Giá mua trang bị: 475

Đồ đi rừng cấp 2

Dao Du Kích

Giá mua trang bị: 750→700

Nội tại – Phần thưởng: Ngăn xếp tối đa: 20→15

Đao Tàn Nhẫn

Giá mua trang bị: 750→700

Nội tại – Phần thưởng: Ngăn xếp tối đa: 20→15

Nội tại – Phần thưởng: Mỗi tầng ngăn xếp giúp nhận 2 Công vật lý và 0.5% Giảm hồi chiêu → Nhận 3 Công vật lý mỗi tầng

Rìu Tuần Tra

Giá mua trang bị: 750→700

Nội tại – Phần thưởng: Ngăn xếp tối đa: 20→15

Dao Thần Bí

Thuộc tính cơ bản: +120 Công phép → 150 Công phép

Nội tại – Phần thưởng: Ngăn xếp tối đa: 30 → 25

Nội tại – Phần thưởng: Mỗi lớp nhận thêm 6 Công phép → Mỗi lớp nhận thêm 6 Công phép và 0.2% Giảm hồi chiêu

Đường dẫn tổng hợp: Dao du kích + Đá Quỷ Thần → Dao du kích + Sách Cổ + Quyền Trượng Nguyên Thủy

Đao Tham Tàn

Thuộc tính cơ bản – Mới: + 5% Giảm hồi chiêu

Nội tại – Phần thưởng: Ngăn xếp tối đa: 30 → 25

Nội tại – Phần thưởng: Mỗi lớp nhận thêm 2 Công vật lý và 0.5% Giảm hồi chiêu → Mỗi lớp nhận thêm 3 Công vật lý và 0.2% Giảm hồi chiêu

Đường dẫn tổng hợp: Đao Tàn Nhẫn + Kiếm Sắt + Kiếm Tinh Thể → Đao Tàn Nhẫn + Thương Tiễn + Kiếm Tinh Thể

Rìu Khổng Lồ

Thuộc tính cơ bản: +1000 Máu tối đa → 1200 Máu tối đa

Nội tại – Phần thưởng: Ngăn xếp tối đa: 30 → 25

Nội tại – Phần thưởng: Mỗi lớp nhận thêm 30 Máu tối đa → Mỗi lớp nhận thêm 30 Máu tối đa và 0.2% Giảm hồi chiêu

Đường dẫn tổng hợp: Rìu Tuần Tra + Não Đỏ  +Não Đỏ → Rìu Tuần Tra + Giáp Cấp Tốc + Não Đỏ

Khắc Phục Sự Cố

Đã khắc phục sự cố đôi khi các hiệu ứng đặc biệt của Diệu – Vân Ưng Phi Tướng xuất hiện bất thường.

Đã khắc phục sự cố đôi khi kết nối hoạt ảnh đánh thường của Erin xuất hiện bất thường.

Đã khắc phục sự cố hiệu suất tương tác bất thường của một số hiệu ứng khống chế từ kỹ năng anh hùng (Mạc Tử/Hầu Đôn/Phu Tử/Trương Phi/Ngu Cơ/Chung Quỳ/Athena/Yao/Bát Giới)

Tối ưu hóa các điều kiện kích hoạt cho hiệu ứng đặc biệt nội tại đánh bại của chiêu 3 Huyền Sách

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button