TIỂU KIỀU – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ

Tiểu Kiều | 小乔

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại – Nụ Cười Hàn Gắn

 Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ tăng 25% Tốc chạy của bản thân trong 2s.

Kỹ năng 1 – Quạt Hoa Nở

Hồi chiêu: 5s / 4.8s / 4.6s / 4.4s / 4.2s / 4s                 Năng lượng: 45

Tiểu Kiều ném quạt bay theo hướng chỉ định, gây 585 (+ 80% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải

Từ kẻ địch thứ hai sẽ giảm đi 20% sát thương, giảm tối đa 50%.

Sát thương: 585 / 635 / 685 / 735 / 785 / 835

Kỹ năng 2 – Ngọn Gió Tình Yêu

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s             Năng lượng: 70

Tiểu Kiều triệu hồi một cơn lốc trong khu vực chỉ định gây 300 (+ 50% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong khu vực đồng thời hất tung chúng lên trong 1.5s.

Sát thương: 300 / 340 / 380 / 420 / 460 / 500

Kỹ năng 3 – Sao Sáng Hồn Loạn

Hồi chiêu: 42s / 35s / 28s             Năng lượng: 140

Tiểu Kiều triệu hồi mưa sao băng tồn tại trong 5s và liên tục rơi vào phía những kẻ địch trong phạm vi.

Mỗi sao băng sẽ gây ra 400 (+ 100% Công phép) sát thương phép.

Mỗi kẻ địch có thể chịu tối đa 4 sao băng.

Khi nhiều ngôi sao băng trúng cùng một mục tiêu, nó sẽ chỉ gây ra 50% sát thương từ ngôi sao băng thứ hai. Trong thời gian mưa sao băng tồn tại bản thân sẽ nhận hiệu ứng tăng tốc chạy.

Sát thương: 400 / 500 / 600

Tiểu Kiều – Làn Gió Tình Yêu
Tiểu Kiều – Đêm Trước Halloween
Tiều Kiều – Giấc Mộng Thiên Nga
Tiểu Kiều  – Thuần Bạch Hoa Giá
Tiểu Kiều – Kỳ Lân Rực Rỡ
Tiểu Kiều – Tử Đinh Hương Kết
Tiểu Kiều – Thanh Xà
Tiểu Kiều – Âm Nhĩ Động Tâm
Tiều Kiều – Sơn Hải · Lâm Lang Sinh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button