CAO TIỆM LY – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại – Ai Ca

Cao Tiệm Ly sẽ nhận 1 ấn Gảy Đàn với mỗi Đòn đánh thường hoặc Kỹ năng.

Với 3 ấn, anh ta sẽ cường hóa đòn đánh thường tiếp theo gây 280 (+80% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trên quỹ đạo của nó

Kỹ năng 1 – Cuồng Ca

Hồi chiêu: 8s(-0.2s/Lv)                Năng lượng: 80

Cao Tiệm Ly chơi 2 nốt nhạc, khóa 2 kẻ địch xung quanh để gây ra 350 (+47% Công phép) sát thương phép.

Sau khi nốt nhạc chạm vào kẻ địch, nó sẽ nảy về phía những kẻ địch xung quanh, lưu ý nảy nhiều nhất 2 lần.

Khi nhiều nốt trúng cùng một mục tiêu, nốt thứ 2 chỉ gây 30% sát thương.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 350 / 410 / 470 / 530 / 590 / 650

Kỹ năng 2 – Li Ca

Hồi chiêu: 10s(-0.4s/Lv)                   Năng lượng: 70

Cao Tiệm Ly giật dây đàn dịch chuyển theo hướng chỉ định, gây 450(+90/Lv)(+ 60% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh và giảm 15% (+3%/Lv) Tốc chạy của mục tiêu trong 2s

Mỗi anh hùng trúng đòn sẽ phục hồi lại 100(+20/Lv) (+16% Công phép) Máu cho bản thân.

Hiệu ứng hồi phục có tác dụng 1 nửa đối với đơn vị không phải anh hùng

Trong quá trình dịch chuyển, kỹ năng 1 được giải phóng sẽ dịch chuyển thêm 1 lần nữa theo hướng phím di chuyển

Hiệu ứng miễn thương 10% (+2%/Lv) nhận được khi di chuyển và miễn nhiễm với hiệu ứng làm chậm

Kỹ năng 3 – Ma Âm Quán Nhĩ

Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s                    Năng lượng: 140

Cao Tiệm Ly chơi nhạc điên cuồng mỗi 0.5s gây 200 (+ 20% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh trong 5s.

Khi bắt đầu thực hiện, bản thân sẽ nhận 50% (+10%/Lv) Tốc chạy và giảm dần trong 3s

Mỗi kẻ địch ở gần giúp bản thân nhận 5% miễn thương

Sát thương: 200 / 275 / 350

Cao Tiệm Ly – Phản Nghịch Ngâm Du
Cao Tiệm Ly – Kim Loại Sóng Trào
Cao Tiệm Ly – Nhạc Rock Tử Vong
Cao Tiệm Ly – Đồ Ngủ Của Rồng
Cao Tiệm Ly – Thiên Tú · Âm Lãng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button