CHU DU – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Sát thương: Phép

Vị Trí: Đường Giữa

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại – Lửa Cháy

Ngọn lửa và Đòn đánh thường của Chu Du trúng kẻ địch và công trình sẽ tạo thành Dấu Ấn  kéo dài 4s

Tích đủ 4 tầng dấu ấn mục tiêu sẽ bị đốt chịu 125 (+ 17% Công phép) sát thương phép trong. Đồng thời bị giảm 30% Tốc chạy trong 1s.

Trong thời gian bị đốt cháy mục tiêu sẽ không bị tích thêm dấu ấn nữa

Kỹ năng 1 – Lực Lượng Gió Xuân

Hồi chiêu: 5s / 4.6s / 4.2s / 3.8s / 3.4s / 3s                 Năng lượng: 50

Chu Du triệu hồi một cơn gió mạnh thổi 1 chiều.

Đồng minh trong phạm vi được tăng 10% Tốc chạy trong khi tướng địch bị giảm 20% Tốc chạy trong 3s.

Khi triệu hồi cơn gió, Kẻ địch ở gần sẽ bị đẩy lùi theo hướng gió và nhận 200 (+30% Công phép) sát thương phép.

Nếu gió thổi trùm qua vùng lửa trong 1s, vùng lửa mới sẽ xuất hiện một vùng lửa mới theo hướng gió gây 100 (+ 25% Công phép) sát thương phép mỗi 0.5s. Sát thương này cộng dồn với vùng cháy hiện tại

Sát thương đẩy: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400

Sát thương lửa: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Kỹ năng 2 – Lưu Hỏa Tiễn

Hồi chiêu: 0.6s                  Năng lượng: 50 

mãn

Chu Du hạ lệnh phóng hỏa tiễn xuống khu vực chỉ định gây 250 (+34% công phép) sát thương phép và tạo thành vùng lửa kéo dài 6.5s

Mỗi 0.5s gây ra 100 (+25% công phép) sát thương phép cho mục tiêu trong vùng lửa (Có thể gây sát thương lên trụ).

Khu vực cháy có thể đạt tối đa 6 vùng, nếu vượt quá sẽ dập tắt vùng lửa tạo thành trước đó.

Kỹ năng này mỗi 8.5s sẽ tích lũy 1 lần sử dụng, tối đa 3 lần (có thể chịu ảnh hưởng của các trang bị giảm hồi chiêu).

Nội tại: Chu Du đứng trong vùng lửa mỗi 0.5s sẽ hồi 40 (+7% Công phép) Máu

Sát thương hỏa tiễn: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Sát thương lửa: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Hồi máu: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Kỹ năng 3 – Khói Lửa Xích Bích

Hồi chiêu: 10s / 9s / 8s                  Năng lượng: 100

Chu Du triệu hồi ngọn lửa theo hướng xác định, gây 200 (+40% Công phép) sát thương phép.

Ngọn lửa phóng qua các vùng lửa sẽ kích hoạt một trận gió lửa, gió lửa sẽ gây thêm 200 (+40% Công phép) sát thương phép và làm choáng kẻ địch 1s

Sát thương tạo lửa: 200 / 300 / 400

Sát thương: gió lửa: 200 / 300 / 400

Chu Du – Đô Đốc Thiết Huyết
Chu Du – Hải Quân Đại Tướng
Chu Du – Chân Ái Chí Thượng
Chu Du – Ngọn Lửa Sen Đỏ (Xích Liên Diệm)
Chu Du – Âm Nhĩ Động Tâm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button