LÝ TÍN – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Lý Tín | 李信

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò: Đấu Sĩ

Vị trí: Đường Đối Kháng

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Dạng Người

Nội tại – Lưỡi Đao U Ám

Lý Tín dần giải phóng sức mạnh, Mỗi khi đánh trúng anh hùng đối địch bằng Đòn đánh thường hoặc Kỹ năng 2 sẽ nhận thêm 10 kinh nghiệm

Kỹ năng 1 – Đột Tiến Cấp Tốc

Hồi chiêu: 8s / 7s / 6s / 5s / 4s / 3s

Lý Tín lướt đến vị trí chỉ định

Kỹ năng 2 – Cường Lực Trảm Kích

Hồi chiêu: 5s

Lý Tín chém ra kiếm khí theo hướng chỉ định, gây 300 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời làm chậm kẻ địch đi 50% trong 2s

Sát thương: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550

Kỹ năng 3 – Lực Lượng Giác Ngộ · Ánh Sáng

Hồi chiêu: 30s

Khi Lý Tín học được kỹ năng tối thượng, anh ta sẽ giải phóng sức mạnh trong chốc lát, thay đổi sang dạng Thống Trị

Kỹ năng 4 – Lực Lượng Giác Ngộ · Bóng Tối

Hồi chiêu: 30s

Khi Lý Tín học được kỹ năng tối thượng, anh ta sẽ giải phóng sức mạnh trong chốc lát, thay đổi sang dạng Báo Thù

Dạng Thống Trị

Nội tại – Lưỡi Đao Chiếu Sáng

Khoảng cách đánh thường tiếp theo tăng lên sau khi Lý Tín dùng kỹ năng và gây thêm 50% sát thương.

Đồng thời đòn đánh thường cường hóa và kỹ năng tấn công trúng kẻ địch sẽ giảm 1s hồi chiêu của tất cả các kỹ năng

Kỹ năng 1 – Ước Vọng Nhảy Vọt

Hồi chiêu: 8s

Lý Tín tiến hành tích lũy năng lượng, trong lúc này sẽ nhận 25% miễn thương và nhận hiệu ứng miễn nhiễm.

Sau đó lướt theo hướng chỉ định, duy trì khả năng miễn khống khi lướt và gây 50 (+50% Công vật lý) – 150 (+150% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường lướt (sát thương tối đa gây sau 1s) đồng thời cũng gây thêm sát thương vật lý bằng 12% Máu đã mất của mục tiêu.

40% Thời gian hồi chiêu sẽ được hoàn trả lại nếu trong quá trình tích lũy bị gián đoạn

Sát thương cơ bản: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100

Sát thương tối đa: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300

Kỹ năng 2 – Lưỡi Kiếm Kích Động

Hồi chiêu: 8s

Lý Tín xông dần về trước và xung kiếm giải phóng kiếm khí 1 – 4 lần (tùy thuộc vào thời gian) và gây 100 (+150% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường chém.

Nếu chém trúng kẻ địch sẽ hồi lại cho bản thân 30 (+15% Công vật lý) Máu

Sát thương: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Hồi phục: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55

Kỹ năng 3 – Quang Dực Liên Trảm

Hồi chiêu: 35s / 30s / 25s

Lý Tín tiến hành tích lũy năng lượng, trong lúc này sẽ nhận 25% miễn thương và nhận hiệu ứng miễn nhiễm.

Sau đó tung ra 3 luồng kiếm khí theo hướng quạt đã chỉ định khi giải phóng vẫn sẽ được miễn nhiễm và gây 150 (+75% Công vật lý) – 450 (+225% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trung chiêu (sát thương tối đa sau 1s).

Khi nhiều kiém khí trúng cùng một mục tiêu, các kiếm khí tiếp theo sẽ chỉ gây ra 30% sát thương

40% Thời gian hồi chiêu sẽ được hoàn trả lại nếu trong quá trình tích lũy bị gián đoạn 

Sát thương: 150 / 200 / 250

Sát thương: 450 / 600 / 750

Kỹ năng 4 – Lực Lượng Giải Phóng

Hồi chiêu: 0s

Lý Tín chuyển hóa sức mạnh sang dạng Báo Thù, Trong thời gian chuyển đổi sẽ không bị gián đoạn bởi hiệu ứng khống chế

Dạng Báo Thù

Nội tại – Lưỡi Đao Cuồng Bạo

Đòn đánh thường của Lý Tín sẽ gây 2 lần sát thương.

Lần 1 gây 100% Công vật lý cộng thêm.

Lần 2 gây 65 – 205 sát thương vật lý (Tăng theo cấp anh hùng)

Đồng thời Lý Tín cũng sẽ được nhận thêm 30 Tốc chạy

Kỹ năng 1 – Xung Phong Không Hãi

Hồi chiêu: 10s

Lý Tín tích lũy năng lượng, trong thời gian này sẽ được tăng 150 Tốc chạy và hồi phục 50 Máu mỗi 0.5s đồng thời nhận khả năng miễn khống chế.

Nếu tích lũy được 1s trở lên, khi kết thúc tích lũy năng lượng sẽ nhận thêm 40% Tốc đánh trong 3s. Tốc chạy sẽ giảm dần trong 2s.

Mỗi khi tấn công kẻ địch bằng đòn đánh thường thời gian hồi chiêu của Kỹ năng 1 sẽ giảm đi 1s

Hồi phục: 50 / 80 / 110 / 140 / 170 / 200

Tốc đánh: 40% / 46% / 52% / 58% / 64% / 70%

Kỹ năng 2 – Xé Nứt Tàn Bạo

Hồi chiêu: 8s / 7.4s / 6.8s / 6.2s / 5.6s / 5s

Lý Tín vung kiếm và giải phóng kiếm khí theo hướng mục tiêu, gây 280 (+80% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trọng phạm vi và giảm 50% Tốc chạy của chúng trong 2s.

Kẻ địch trúng kỹ năng sẽ bị xé rách cơ thể khiến đòn đánh thường của Lý Tín gây thêm 90 sát thương vật lý.

Khi kiếm khí đánh trúng kẻ địch, sát thương gây thêm từ mỗi đòn đánh thường cũng giúp bản thân hồi lại 55 Máu

Sát thuương cơ bản: 280 / 330 / 380 / 430 / 480 / 530

Sát thương thêm: 90 / 108 / 126 / 144 / 162 / 180

Hồi phục: 55 / 65 / 75 / 85 / 95 / 105

Kỹ năng 3 – Bóng Tối Bộc Phát

Hồi chiêu: 25s / 20s / 15s

Lý Tín giải phóng năng lượng tạo thành 1 vòng tròn ma thuật tại vị trí hiện tại, gây 600 (+120% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi và sau 0.75s đánh bay chúng

Sát thương: 600 / 900 / 1200

Kỹ năng 4 – Lực Lượng Chưởng Khống

Hồi chiêu: 0s

Lý tín chuyển sang dạng Thống Trị, trong thời gian này sẽ không bị gián đoạn bởi hiệu ứng khống chế

Lý Tín – Mưu Thế Chi Chiến
Lý Tín – Lưỡi Đao Nóng Bỏng
Lý Tín – Nhất Niệm Thần Ma
Lý Tín – Sơn Hải · Sí Sương Trảm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button