ATHENA (NHÃ ĐIỂN NA) – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Athena | 雅典娜

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Đấu Sĩ

Vị Trí: Rừng, Đường Đối Kháng, ‘Hỗ Trợ =)’

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

 Nội tại – Chân Thần Thức Tỉnh

Athena sau khi chết sẽ thức tỉnh Chân Thần của mình ngay tại vị trí đó.

Dùng hình thái Chân Thần để tiếp tục di chuyển giúp đồng minh ở xung quanh tăng 10% Tốc chạy. 

Hai bên địch ta để có thể nhìn thấy sự tồn tại của Chân Thần. 

Khi Athena sống lại, sẽ xuất hiện ngay tại vị trí Chân Thần. Athena sẽ gây 480 (+120% Công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu xung quanh và hất tung chúng 0.75s

Gây thêm 25% sát thương đối với mục tiêu không phải tướng địch

Kỹ năng 1 – Thần Thánh Tiến Quân

Hồi chiêu: 6s                    Năng lượng: 50

Athena dựng khiên lao theo hướng chỉ định gây 300 (+75% Công vật lý) sát thương phép và đẩy lui mục tiêu.

Đồng thời nhận được 375 (+82% Công vật lý) lá chắn hộ thể, kéo dài 1s.

Khi lá chắn hộ thể tồn tại, Athena không chịu bất cứ hiệu ứng khống chế nào.

Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600

Lá chắn: 375 / 465 / 555 / 645 / 735 / 825

Kỹ năng 2 – Thương Xuyên Phá

Hồi chiêu: 6s / 5.8s / 5.6s / 5.4s / 5.2s / 5s                    Năng lượng: 40

Athena lao theo hướng chỉ định, đồng thời đòn đánh thường tiếp theo cường hóa thành Thương Xuyên Phá đột kích về phía kẻ địch gây 350 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý

Liên tiếp 3 lần Thương Xuyên Phá trúng tướng địch sẽ gây hiệu quả Quán Xuyên, tạo thành sát thương vật lý bằng 25% Máu đã mất, thời gian giữa những lần Thương kích không quá 6s. 

Kỹ năng 1 và Kỹ năng 3 trúng kẻ địch sẽ giảm 4s hồi chiêu của kỹ năng 2

Sát thương: 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

Kỹ năng 3 – Thánh Thuẫn Kính Nể

Hồi chiêu: 22s / 20s / 18s                    Năng lượng: 70

 Athena lập tức nâng Thánh Thuẫn tại chỗ, nhận được 900 (+100 Công vật lý) lá chắn hộ thể, kéo dài 1.5s

Sau 1.5s, Thánh Thuẫn vỡ ra gây 240 (+70% Công vật lý) sát thương phép và làm chậm 50% kẻ địch trong 1s

Khi lá chắn hộ thể tồn tại, Athena không chịu bất cứ hiệu ứng khống chế nào.

Sát thương: 240 / 360 / 480

Lá chắn: 900 / 1800 / 2700

Athena – Tà Dương Thánh Vực
Athena – Nữ Thần Chiến Tranh
Athena – Băng Quán Công Chúa
Athena – Wonder Women
Athena – Đơn Từ Đại Tác Chiến
Athena – Hẹn Ước Bình Minh (Lê Minh Chi Ước)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button