LÝ BẠCH – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 Lí Bạch | 李白

I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Sát thủ

Sát thương: Vật lý

Vị trí: Rừng

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại – Hiệp Khách Hàng

Khi Lý Bạch sử dụng đòn đánh thường để tấn công kẻ địch, anh ta sẽ tích lũy 1 Hào Quang kKiếm trong 3s

Sau khi đủ 4 ​Hào Quang Kiếm, anh ta sẽ vào trạng thái hiệp khách hàng, Tăng 30 Công vật lý và giải trừ phong ấn Thanh Liên Kiếm Ca trong 5s

Tấn công các trụ sẽ không tích lũy Hào Quang Kiếm.

Mỗi lần Hào Quang Kiếm được tích lũy lại, thời gian trạng thái [Hiệp Khách Hàng] sẽ được làm mới

Kỹ năng 1 – Tương Tiến Tửu

Hồi chiêu: 7s(-0.4s/Lv)                 Năng lượng: 60

Lý Bạch có thể lao tới 2 lần liên tiếp theo hướng chỉ định, gây 350 (+ 110% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và gây choáng trong 0.5s đồng thời nhận 1 tầng Hào Quang Kiếm

Lần kích hoạt thứ ba sẽ trở lại vị trí ban đầu, khoảng thời gian giữa mỗi lần lướt không vượt quá 5s

Sát thương: 350 / 395 / 440 / 485 / 530 / 575

Kỹ năng 2 – Bút Thần Lai

Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s                 Năng lượng: 60

Lý Bạch dùng kiếm chém vòng xung quanh bản thân gây 180 (+ 60% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi.

Kẻ địch chạm vào vòng tròn kiếm sẽ nhận 300 (+ 100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 90% Tốc chạy trong 1s.

Đồng thời giảm 150 (+30/Lv) Giáp vật lý trong 3s.

Lý Bạch sẽ không bị chọn làm mục tiêu khi sử dụng kỹ năng

Sát thương: 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 330

Sát thương vòng: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550

Kỹ năng 3 – Thanh Liên Kiếm Ca

Hồi chiêu: 12s                Năng lượng: 120

Lý Bạch hòa mình với Hào Quang Kiếm chém 5 lần vào vùng chỉ định, mỗi lần chém gây 220 (+50% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.

Khi tấn công nhiều tướng địch cùng một lúc sát thương sẽ bị giảm đi 15% cho mỗi mục tiêu, tối đa giảm 30%.

Thanh Liên Kiếm Ca phải được giải trừ phong ấn mới có thể kích hoạt.

Trong quá trình thi triển sẽ không thể bị chọn làm mục tiêu

Sát thương: 220 / 270 / 320

Lý Bạch – Thanh Liên Kiếm Tiên
Lý Bạch – Van Helsing
Lý Bạch – Hồ Ly Ngàn Năm
Lý Bạch – Phượng Cầu Hoàng
Lý Bạch – Năng Lực Nhạy Bén
Lý Bạch – Minh Kiếm · Duệ Ảnh
Lý Bạch – Thi Kiếm Hàng (*Thi: Thơ)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button