MAI SHIRANUI (BẤT TRI HỎA VŨ) – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Pháp Sư , Sát Thủ

Sát thương: Phép

Vị trí: Đường Giữa

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG  

Nội tại – Nhẫn Phong

Cứ sau mỗi 5s Mai Shiranui sẽ cường hóa đòn đánh thường gây 100 (+100% Công phép) sát thương phép, đồng thời đẩy lui kẻ địch đồng thời hồi 10 điểm mội năng

Mai sử dụng kỹ năng xong đều sẽ nhào lộn 1 đoạn, đồng thời tăng 50% Tốc chạy, hiệu quả này giảm dần trong 0.5s

Kỹ năng 1 – Phi Tường Long Viêm Trận

Hồi chiêu: 10s / 9.2s / 8.4s / 7.6s / 6.8s / 6s            Nội năng: 70

Mai tung cú đá bay lên không trung, gây 550 (+73% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trong 1 phạm vi đồng thời hất tung kẻ địch 0.75s.

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ hồi 25 điểm nội năng.

Sát thương: 550 / 620 / 690 / 760 / 830 / 900

Kỹ năng 2 – Quạt Hoa Bướm

Hồi chiêu: 3s            Nội năng: 30

Mai ném quạt gây 450 (+90/Lv) (+90% công phép) sát thương phép, giảm 90% Tốc chạy kẻ địch trong 0.5s, đồng thời giảm 50 (+20/Lv) Giáp phép của đối phương trong 3s.

Nếu quạt ném trúng sẽ nảy sang đơn vị gần nhất cạnh đó gây sát thương tương đương (Giảm một nửa nếu mục tiêu đó là tướng địch)

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ hồi 10 điểm nội năng.

Kỹ năng 3 – Tất Sát·Nhẫn Phong

Hồi chiêu: 25s / 22.5s / 20s            Năng lượng: 100 nội năng

Mai lao về phía trước gây 800 (+110% Công phép) sát thương phép và đẩy lui kẻ địch, đồng thời kẻ địch sẽ bị giảm 20% Công vật lý kéo dài 2.5s

Mỗi kẻ địch trúng kỹ năng sẽ hồi lại cho bản thân 25 nội năng

Sát thương: 800 / 1000 / 1200

Giảm công vật lý: 20% / 25% / 30%

Mai Shiranui – Minh Mị Liệt Diệm
Mai Shiranui – Mị Ngữ
Mai Shiranui – Phi Nguyệt Hành

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button