MỊ NGUYỆT – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Mị Nguyệt | 芈月

  I. GIỚI THIỆU

Vai trò: Đỡ Đòn, Pháp Sư

Vị trí: Rừng, Đường Đối Kháng

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

 Nội tại – Dòng Máu Vĩnh Hằng

Mị Nguyệt sẽ triệu hồi một con quạ đến từ bóng đêm mỗi khi sử dụng kỹ năng

Quạ sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu xung quanh và tấn công gây ra 50 (+ 7% Công phép) sát thương phép 

Gây thêm 80 (+14% Công phép) sát thương phép cho lính

Đồng thời giúp cho Mị Nguyệt hồi lại 25 (+ 3% Công phép) Máu

Khi triệu hồi Quạ tăng cho Mị Nguyệt 30 Ma lực bóng tối, Ma lực sẽ giúp Mị Nguyệt tăng Tốc chạy và hiệu quả hồi phục. Tối đa 30 Tốc chạy và 10% hiệu quả Hồi phục

Khi ma lực bóng tối cạn kiệt, Đàn quạ sẽ biến mất dần mỗi con sau 1s. Mị Nguyệt có thể triệu tập tối đa 6 con quạ

Kỹ năng 1 – Xung Kích Thống Khổ

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s

Mị Nguyệt thả một con quạ bóng đêm theo hướng chỉ định gây 200 (+24% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trên đường bay

Mị Nguyệt có thể tái kích hoạt kỹ năng để dịch chuyển đến vị trí mà Con quạ đang bay gây 200 (+ 24% Công phép) sát thương phép

Nếu lần tái kích hoạt gây sát thương lên kẻ địch sẽ triệu hồi thêm 1 con quạ

Sát thương quạ: 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300

Sát thương dịch chuyển: 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300

Kỹ năng 2 – Tay Sai Hoan Dực (* Hoan: Huyền ảo, Dực: Cánh chim)

Hồi chiêu: 9s

Mị Nguyệt thả tay sai bóng tối theo hướng chỉ định, liên kết với kẻ địch đâu tiên chạm phải trong 4s

Sau khi kết nối, cứ 0.5s rút 10 Công vật lý và 30 Công phép từ mục tiêu, đồng thời giảm 2.5% Tốc chạy của kẻ địch, tối đa 20% Tốc chạy

Đồng thời hồi lại 15 (+ 2% Công phép) Máu và gây 25 (+ 7% Công phép) sát thương phép 

Nếu như kết nối kéo dài 4s, sẽ giúp Mị Nguyệt triệu hồi thêm 1 con quạ. Nếu vượt qua khoảng cách nhật định liên kết sẽ bị đứt

Nội tại: Đòn đánh thường được cường hóa gây 40 (+100% Công vật lý) (+ 20% Công phép) sát thương phép và giảm 10% Tốc chạy đồng thời nhận 10 Ma lực bóng tối

Sát thương: 25 / 36 / 47 / 58 / 69 / 80

Kỹ năng 3 – Mặt Trăng Bóng Tối

Hồi chiêu: 24s / 22s / 20s

 Mị Nguyệt hòa mình vào bóng tối, tăng 30% Tốc chạy và miễn nhiễm với mọi hiệu ứng trong 2s.

Khi kỹ năng được kích hoạt và kết thúc, nó sẽ gây ra 400 (+ 50% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch bên trong phạm vi.

Nếu sát thương lần thứ hai trúng kẻ địch sẽ triệu hồi 1 con quạ

Sát thương: 400 / 500 / 600

Mị Nguyệt – Mặt Trăng Vĩnh Cữu (Vĩnh Hằng Chi Nguyệt)
Mị Nguyệt – Nữ Hoàng Đỏ
Mị Nguyệt – Đại Tần Tuyên Thái Hậu
Mị Nguyệt – Trùng Minh
Mị Nguyệt – Bạch Tinh Tinh
Mị Nguyệt – Chiêm Tinh Huyền Ảo (Hoan Dạ Bặc Mộng)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button