HOA MỘC LAN – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Đấu Sĩ , Sát Thủ

Vị trí: Đường đối kháng

Sát thương: Vật lý

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại – Người Canh Gác Trường Thành

Khi Hoa Mộc Lan sử dụng Khinh Kiếm, bản thân cô sẽ được tăng 40 Tốc chạy, Đòn đánh thường và Sát thương kỹ năng khi này sẽ tích dấu ấn lên tướng địch, kéo dài trong 5s.

Khi tích đủ 5 dấu ấn sẽ kích hoạt và gây sát thương vật lý bằng 140% Công vật lý. Đồng thời khiến mục tiêu bị câm lặng và giảm 90% Tốc chạy trong 1s.

Khi Hoa Mộc Lan sử dụng Trọng Kiếm, Tốc độ đánh thường sẽ bị giảm bù lại sẽ gây thêm (50% Công vật lý) sát thương vật lý. Đồng thời trong quá trình sử dụng kỹ năng bản thân sẽ được nhận 40% Miễn thương

Kỹ năng 1 – Không Liệt Trảm

Hồi chiêu: 8s / 7.6s / 7.2s / 6.8s / 6.4s / 6s

Khinh Kiếm: Hoa Mộc Lan xung phong và chém theo hướng chỉ định, gây 60 (+40% Công vật lý) sát thương vật lý. Nếu chém trúng mục tiêu, trong vòng 5s sẽ được sử dụng thêm 1 lần nữa.

Trọng Kiếm: Hoa Mộc Lan tụ lực vung đao theo hướng chỉ định, gây 100 (+60% Công vật lý ~ 500 (+300 Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi. Thời gian tích lực tối đa là 2s.

Tụ lực đủ 0.75s sẽ làm giảm 25% Tốc chạy của kẻ địch trong 2s

Tụ lực đủ trong 1.5s sẽ hết tung kẻ địch lên trong 0.5s

Nếu vung đao trúng mục tiêu, trong vòng 5s sẽ được sử dụng thêm 1 lần nữa.

Sát thương Khinh Kiếm: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110

Sát thương Trọng Kiếm 1: 100 / 118 / 136 / 154 / 172 / 190

Sát thương Trọng Kiếm 2: 500 / 590 / 680 / 770 / 860 / 950

Kỹ năng 2 – Vũ Đao Xoay Vòng

Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s

Khinh Kiếm: Hoa Mộc Lan ném Khinh kiếm về phía trước, gây 180 (+90% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi.

Khinh kiếm dừng lại tại điểm cuối và quay tiếp trong 3s, mỗi 0.5s gây 100 (+36% Công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% Tốc chạy trong 1s cho kẻ địch.

Hoa Mộc Lan nhặt lại kiếm sẽ giảm 5s hồi chiêu của kỹ năng này.

Trọng Kiếm: Hoa Mộc Lan hướng về phía chỉ định chém liên tiếp 4 kiếm, mỗi kiếm gây 130 (+68% Công vật lý) sát thương vật lý. Đồng thời liên tiếp đẩy lùi kẻ địch và làm chậm 25% di chuyển trong 2s.

Sát thương Khinh Kiếm: 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280

Sát thương Khinh Kiếm xoay: 100 / 108 / 116 / 124 / 132 / 140

Sát thương Trọng Kiếm: 130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230

Kỹ năng 3 – Trản Phóng Đao 

Hồi chiêu: 6s

Khinh Kiếm: Hoa Mộc Lan rút Trọng Kiếm và quét 1 vòng gây 200 (+110% Công vật lý) sất thương vật lý. Đồng thời nhận được 40% Miễn thương và tăng 60 Công vật lý trong 5s.

Sau khi rút Trọng Kiếm bộ kỹ năng của Mộc Lan sẽ chuyển sang dạng Trọng Kiếm

Trọng Kiếm: Hoa Mộc Lan rút Khinh Kiếm  và quét 1 vòng gây 200 (+110% Công vật lý) sát thương vật lý. Đồng thời nhận được 60% Tốc đánh trong 5s.

Sau khi rút Khinh Kiếm bộ kỹ năng của Hoa Mộc Lan sẽ chuyển sang dạng Khinh Kiếm và tăng 40 Tốc chạy

Sát thương Khinh Kiếm: 200 / 280 / 360

Tăng công vật lý: 60 / 180 / 300

Sát thương Trọng Kiếm: 200 / 280 / 360

Tăng tốc chạy: 40 / 50 / 60

HOA MỘC LAN

Hoa Mộc Lan – Thanh Kiếm Truyền Thuyết
Hoa Mộc Lan – Kiếm Võ Giả
Hoa Mộc Lan – Thố Nữ Lang
Hoa Mộc Lan – Thủy Tinh Liệp Long Giả
Hoa Mộc Lan – Mùa Chung Kết Thanh Xuân
Hoa Mộc Lan – Quán Quân Phi Tướng (FMVP vinh danh tuyển thủ QGhappy.Fly – Hiện là Trùng Khánh Lang Đội.Fly)
Hoa Mộc Lan – Ý Chí Kỳ Lân (Kỳ Lân Chí)
Hoa Mộc Lan – Đối Đầu Hẹn Ngầm
Hoa Mộc Lan – Cửu Tiêu Thần Huy
Hoa Mộc Lan – Nhiên Tinh Chi Khúc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button