HẠNG VŨ – Hegemon TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU | Honor Of Kings

Hạng Vũ | 项羽 | Hegemon

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đỡ Đòn

 Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại – Hạm Trận Chi Trí

Khi máu của Hạng Vũ dưới 30% và bị tấn công hắn sẽ giảm 40% sát thương nhận vào trong 6s. Hồi chiêu: 90s

Đòn đánh thường của Hạng Vũ sẽ gây thêm sát thương vật lý bằng 6% Máu tối đa của tướng địch. Lính/quái gây 400 sát thương vật lý. Gây thêm 6% Máu tối đa và 400 sát thương vật lý cho các công trình; mỗi mục tiêu chỉ có thể được kích hoạt một lần sau mỗi 5s 

Kỹ năng 1 – Không Hãi Xung Phong

Hồi chiêu: 11s / 10s / 9s / 8s / 7s / 6s         Năng lượng tiêu thụ: 50

Hạng Vũ lao theo hướng chỉ định, tất cả kẻ địch bị chạm vào sẽ bị đẩy lùi, khi kết thúc va chạm, Hạng Vũ tung ra một nhát kiếm và hất tung địch trong 0,5 giây. Cú lao và chém đều gây 130 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý cho mục tiêu.

Sát thương: 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280

Kỹ năng 2 – Phá Phủ Trầm Châu

Hồi chiêu: 7s             Năng lượng tiêu thụ: 40

Hạng Vũ gầm lên, gây 140 (+ 80% công vật lý) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh, đồng thời giảm 30% Tốc chạy của kẻ địch và giảm 25% sát thương gây ra trong 3.5 giây.

Nội tại: Mỗi 1 Giáp vật lý của Hạng Vũ sẽ cộng thêm 1,5-2,5 điểm Máu tối đa (tăng theo cấp chiêu)

Sát thương: 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280

Giảm sát thương: 25% / 29% / 33% / 37% / 41% / 45%

Kỹ năng 3 – Bá Vương Trảm

Hồi chiêu: 50s / 45s / 40s             Năng lượng: 100

 Hạng Vũ chém ra một thanh kiếm khí gây 500 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường và gây thêm 66% sát thương cho kẻ địch trúng phải lưỡi kiếm đồng thời làm choáng trong 1s.

Hạng Vũ càng ít máu  sát thương càng cao, lên tới 1000 (+200 Công vật lý) sát thương vật lý

Kiên cương: Hạng Vũ sẽ được miễn tử khi Máu tối thiểu giảm xuống còn 1

Sát thương: 550 / 750 / 1000

III. TRANG BỊ CHUYÊN DỤNG

(Trang Bị Chuyên Dụng) Bá Vương Kích – 300

+ 10 Công vật lý

+ 4% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Chuyên Tinh (Hạng Vũ):

Kỹ năng thứ 2 [Phá Phủ Trầm Châu] sẽ được thay đổi để khiến Hạng Vũ bùng nổ khi sử dụng, kéo dài trong 2s và tăng cường phạm vi của 2 đòn đánh thường tiếp theo, kéo dài trong 5s

Đòn đánh thường đầu tiên sẽ hồi lại cho bản thân 150 (+60/Cấp chiêu)(+6%(+2%/Cấp chiêu) Máu đã mất) Máu và gây 40 (+30/Cấp chiêu)(+100% Công vật lý) sát thương vật lý

Đòn đánh thứ 2 gây 50 (+70/Cấp chiêu)(+160% Công vật lý) sát thương vật lý và sẽ chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: 

(Trang Bị Chuyên Dụng) Phá Thành Bá Vương Kích – 2040

+ 100 Công vật lý

+ 10% Giảm hồi chiêu

+ 1200 Máu tối đa

Nội tại duy nhất – Chuyên Tinh (Hạng Vũ):

Kỹ năng thứ 2 [Phá Phủ Trầm Châu] sẽ được thay đổi để khiến Hạng Vũ bùng nổ khi sử dụng, kéo dài trong 2s và tăng cường phạm vi của 2 đòn đánh thường tiếp theo, kéo dài trong 5s

Đòn đánh thường đầu tiên sẽ hồi lại cho bản thân 150 (+60/Cấp chiêu)(+6%(+2%/Cấp chiêu) Máu đã mất) Máu và gây 40 (+30/Cấp chiêu)(+100% Công vật lý) sát thương vật lý

Đòn đánh thứ 2 gây 50 (+70/Cấp chiêu)(+160% Công vật lý) sát thương vật lý và sẽ chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nội tại duy nhất – Lực Lượng Tiến Giai:

Khi Công vật lý cộng thêm đạt 300, đòn đánh thường đầu tiên chắc chắn sẽ gây chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Hạng Vũ – Bá Vương
Hạng Vũ – Nguyên Soái Đế Quốc
Hạng Vũ – Ánh Sáng Bầu Trời
Hạng Vũ – Bữa Tiệc Bãi Biễn
Hạng Vũ – Át Chủ Bài Đội Bóng Chày
Hạng Vũ – Bá Vương Biệt Cơ
Hạng Vũ – Phát Hiện Khoa Học Lớn
Hạng Vũ – Vô Hạn Khuynh Tâm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button