TƯ KHÔNG CHẤN – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

I. GIỚI THIỆU

Vai trò: Đấu Sĩ, Pháp Sư

Vị trí: Đường Đối Kháng

Ra mắt ngày : 14-1-2021II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại – Dẫn Thiên Lôi

Đòn đánh thường của Tư Không Chấn sẽ gây ra 140 (+30% Công vật lý) (+25% Công phép) sát thương vật lý

Khoảng cách gần sẽ kích hoạt đòn đánh cận chiến và giãn cách đánh thường được giảm xuống

Mỗi đòn đánh thường nhận được 1 tầng Lôi Điện, tối đa 6 tầng

Khi Lôi Điện đạt tối đa, Sấm Sét trên trời sẽ nổ ra giúp Tư Không Chấn có thêm cơ hội để tung ra các kỹ năng cơ bản

Sau khi sử dụng các kỹ năng cơ bản, Tư Không Chấn sẽ cường hóa đòn đánh thường gây 300 (+25% Công phép) sát thương phép trong 1 phạm vi rộng giúp bản thân hồi lại 60 – 120 (+10% Công phép) Máu

Đòn đánh thường cường hóa tầm xa khóa mục tiêu và lính sẽ chịu 75% sát thương, đồng thời không kích hoạt hiệu ứng đòn đánh thường


Kỹ năng 1 – Sét Tốc Độ

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s
Tư Khống Chấn biến thành Sét Tốc và lao về phía trước(Mất 0.05s để lao lên), gây 180 (+20% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường và nhận 210 (+10% Công phép) lá chắn trong 2s

Sát thương: 180 / 216 / 252 / 288 / 324 / 360

Lá chắn: 210 / 235 / 260 / 285 / 310 / 335 

Kỹ năng 2 – Sét Đánh Mãnh Liệt

Hồi chiêu: 13s / 12.6s / 12.2s / 11.8s / 11.4s / 11s

Tư Không Chấn giải phóng một luồng sấm sét dữ dội về phía trước, phát nổ khi đạt phạm vi tối đa hoặc một khoảng thời gian ngắn khi nó chạm vào một đơn vị

Phát nổ gây ra hiệu ứng đẩy lùi và 250 (+30% Công phép) sát thương phép

Đơn vị càng gần Tư Không Chấn sẽ bị đẩy lùi càng xa

Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Kỹ năng 3 – Sét Vang Chớp Giật

Hồi chiêu: 70s / 60s / 50s


Tư Không Chấn bay lên không trung, biến hình thành Lôi Vương

Quá trình biến hình kéo dài 1.5s, trong thời gian đó ở trạng thái miễn khống chế, gia tăng 30% Tốc chạy và không bị cản trở bởi địa hình

Đồng thời đặt 5 chiếc trống gây ra Lôi Kích công ngẫu nhiên mục tiêu xung quanh (ưu tiên tướng địch)

Mỗi đòn Lôi Kích gây 80 (+4% Công phép) sát thương phép

Tư Không Chấn thu được 1 Lôi Điện và lá chắn hộ thể hấp thụ 180 (+10% Công phép) sát thương trong 1s

Gây 360 (+35% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch xung quanh khi tiếp đất

Hình thái Lôi Vương tồn tại tròn 10s. Đòn đánh thường thu được 2 Lôi Điện

Đòn đánh thường xa sẽ gây ra chuỗi sấm sét, phóng điện gây 100 (+10% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch. Đòn đánh cường hóa sẽ được gia tăng phạm vi gây sát thương

Khi ở trên không trung các kỹ năng định hướng không ghim mục tiêu sẽ không thể tấn công trúng Tư Không Chấn

Sát thương Lôi Kích: 80 /100/120

Lá chắn: 180 / 210 / 240

Sát thương tiếp đất: 360 / 540 / 720

Sát thương đánh thường: 100 / 150 / 200

Tư Không Chấn – Lôi Đình Vương
Tư Không Chấn – Khải Trập
Tư Không Chấn – Địa Ngục Nhiên Tâm (*Nhiên: Thiêu Cháy, Tâm: Thâm tâm, trái tim)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button