MINH THẾ ẨN – Peony Diviner TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU – Honor Of Kings

 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Hỗ Trợ

Vị Trí: Hỗ Trợ

Ngày ra mắt : 13.12.2017

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

 Nội tại – Đại Cát Đại Lợi

Sau mỗi 5s đòn đánh thường sẽ được cường hóa gây 70 (+5*Lv)(+100% Công vật lý)(+20% Công phép) sát thương phép, khi đòn cường hóa gây sát thương sẽ hồi lại 210 (+15*Lv)(+6% Máu cộng thêm) Máu cho đồng đội được liên kết và bản thân

Nếu kẻ địch trúng đòn không phải là anh hùng, lượng hồi phục sẽ chỉ còn 50%

Kỹ năng 1 – Lâm Quái · Vô Ưu

Hồi chiêu: 3s            Năng lượng: 50

Tiểu Minh tung ma pháp giúp liên kết với một đồng minh, Tăng công vật lý thêm 20 (+4/Lv)(+10% Công phép), 50 (+10/Lv)(+20% Công phép) Công phép, 20% Tốc đánh

Nội tại – Nâng cấp bản thân: Tăng 30(+6/Lv) Công vật lý và 75(+15/Lv)Công phép đồng thời tăng 12% Tốc chạy

Kẻ địch chạm vào dây liên kết sẽ nhận 25(+5/Lv)(+25% Công phép) sát thương phép mỗi 0.5s

Kỹ năng 2 – Sư Quái · Phi Dực

Hồi chiêu: 3s             Năng lượng: 50

Tiểu Minh tung ma pháp giúp liên kết với một kẻ địch, giảm giáp phép và giáp vật lý đi 15% (+3%/Lv)

Kẻ địch chạm vào dây liên kết sẽ nhận 25(+5/Lv)(+25% Công phép) sát thương phép mỗi 0.5s

Nội tại – Nâng cấp bản thân: Tăng giáp phép và giáp vật lý cho bản thân thêm 15% (+3%/Cấp độ)

Kỹ năng 3 – Thái Quái · Trường Sinh

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                    Năng lượng: 120

Tiểu Minh niệm chú trong thời gian ngắn sau đó trực tiếp rút 600 (+300/Lv) (+125% Công phép) Máu của kẻ địch bị liên kết (sát thương chuẩn) và hồi phục lại cho đồng minh đang được liên kết lượng máu tương đương

Nếu chỉ có một liên kết đang được thi triển Tiểu Minh cũng sẽ hiến tế cùng một lượng Máu (Máu này sẽ hồi lại trong 5s)

Nếu có 2 liên kết đang được thi triển, Tiểu Minh sẽ rút máu của kẻ địch để truyền cho đồng minh liên kết

70% thời gian hồi chiêu sẽ được hoàn lại khi mục tiêu chết

III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO

Minh Thế Ẩn – Bặc Kiếp Linh Hồn
Minh Thế Ẩn – Chiêm Tinh Sư
Minh Thế Ẩn – Hồng Vân Tinh Quan
Minh Thế Ẩn – Nghi Quyết Quái (Quái: Quẻ)
Minh Thế Ẩn – Ngâm Du Ma Pháp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button