KHƯƠNG TỬ NHA – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 Khương Tử Nha | 姜子牙

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Pháp Sư

 Vị trí: Đường Giữa, Hỗ Trợ

Sát thương: Phép

II. KỸ NĂNG ANH HÙNG

 Nội tại – Phong Thần

Nếu Khương Tử Nha gây sát thương lên mục tiêu và mục tiêu bị hạ trong vòng 3s sẽ cung cấp cho bản thân 1 – 3 quả cầu ánh sáng giúp gia tăng kinh nghiệm của bản thân.

Khi đã đạt đến cấp 15, bản thân sẽ được phục hồi sức mạnh thần lực đạt được kỹ năng 1 lần [Tứ Phong Thần Lực] và đột phá sức mạnh của bản thân lên đến cấp độ 25.

Mỗi lần thăng cấp bản thân sẽ nhận thêm 20 Công phép/tầng. Sử dụng [Tứ Phong Thần Lực] để giúp 1 đồng đội nhận 1800 Kinh nghiệm và đột phá cấp độ lên 25.

Kỹ năng 1 – Thần Lực Phong Ấn

Hồi chiêu: 8s             Tiêu hao: 50

Khương Tử Nha tập trung năng lượng phong ấn kẻ địch trong phạm vi gây 75 (+ 13,5% Công phép) sát thương phép mỗi 0,4s trong 3,5s.

Kẻ thù trong thời gian phong ấn sẽ bị giảm dần Tốc chạy, Giáp vật lý, Giáp phép (Tối đa 50% Tốc chạy, 10% Giáp vật lý, 10% Giáp phép).

Sau khi kỹ năng tấn công sẽ cung ấp cho bản thân 30% Tốc chạy giảm dần trong 1s.

Sát thương phép cơ bản: 75 / 83 / 91 / 99 / 107 / 115

Chỉ số giảm song giáp: 10% / 12% / 14% / 16% / 18% / 20%

Chỉ số giảm tốc chạy: 50% / 54% / 58% / 62% / 66% / 70%

Kỹ năng 2 – Đả Thần Chi Phạt

Hồi chiêu: 11s / 10,4s / 9,8s / 9,2s / 8,6s / 8s             Tiêu hao: 60

Khương Tử Nha kích giải phóng vòng ma thuật gây sát thương 3 lần cho kẻ địch trong phạm vi, mỗi lần gây 60 (+ 12% Công phép) sát thương phép, sau một khoảng thời gian ngắn vòng ma thuật phát nổ gây 300 (+ 70% Công phép) sát thương phép và hất tung mục tiêu trong vòng trong 0,75s.

Sát thương phép vòng ma thuật cơ bản: 60 / 68 / 76 / 84 / 92 / 100

Sát thương nổ cơ bản: 300 / 345 / 390 / 435 / 480 / 525

Kỹ năng 3 – Thiên Nhân Pháp Tắc

Hồi chiêu: 12s / 11s / 10s            Năng lượng: 70.

Khương Tử Nha tập trung năng lượng về phía chỉ định phóng 3 đợt sóng xung kích về phía trước:

Hai đợt đầu tiên gây 125 (+ 20% Công phép) sát thương phép

Đợt cuối cùng gây 600 (+ 80% Công phép) sát thương phép

Sau khi bản thân đạt cấp 15 và hồi phục được thần lực thời gian tụ lực tăng 10%. Qúa trình tụ lực kéo dài tối đa 2s, di chuyển hoặc tái kích hoạt kỹ năng sẽ lập tức phóng thích xung kích, thời gian tụ lực sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách tấn công của xung kích. (Tối đa 1800 khoảng cách)

Sóng xung kích có thể gây ra 10% sát thương lên công trình trên đường đi của nó.

Sát thương cơ bản 2 đợt đầu tiên: 125 / 175 / 225

Sát thương cơ bản đợt 3: 600 / 800 / 1000

III. TRANG BỊ, NGỌC THAM KHẢO

Khương Tử Nha – Phong Thần Giả
Khương Tử Nha – Giáo Phù Thời Thượng
Khương Tử Nha – Sứ Giả Nguyên Tố Lửa
Khương Tử Nha  – Thú Vui Câu Cá Ngày Nhàn (Nhàn Nhật Ngư Thú)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button