ĐIỂN VI – TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Đấu Sĩ

Vị Trí: Rừng

Sát thương: Vật lý, Chuẩn

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại – Kích Nộ

Tất cả các kỹ năng của Điển Vi đều có thể giải khống chế. Giải không chế thành công sẽ nhận được lớp sức mạnh

Mỗi lớp giúp tăng (15+1*Cấp anh hùng) Công vật lý và 35 đơn vị phạm vi đánh thường, tích tối đa 6 lớp. Giải khống chế mềm giúp nhận được 1 lớp. Giải khống chế cứng thành công giúp nhận 2 lớp sức mạnh.

Lớp sức mạnh kéo dài trong 6s, sau đó sẽ mất dần từng lớp sau mỗi 6s

Kỹ năng 1 – Mắt Đỏ

Hồi chiêu: 8s / 7.7s / 7.4s / 7.1s / 6.8s / 6.5s                   Năng lượng: 50 (+5/Lv)

Điển Vi loại bỏ hiệu ứng khống chế của bản thân và tăng 60% Tốc chạy trong 3s.

Đòn đánh thường tiếp theo sẽ chém kẻ địch xung quanh gây 300 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý.

Sát thương: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550

Kỹ năng 2 – Cuồng Huyết

Hồi chiêu: 7s / 7.6s / 7.2s / 6.8s / 6.4s / 5s               Năng lượng: 45(+5/Lv)

Điển Vi giậm nát mặt đất, gây 250 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu trong khu vực và giảm 50% Tốc chạy của chúng trong 2s.

Nếu giậm trúng mục tiêu , bản thân sẽ tăng 200% Tốc đánh và 25% Hút máu từ đòn đánh thường trong 3s. Nếu không dậm trúng mục tiêu vẫn sẽ nhận được 50% giá trị Tốc đánh và Hút máu

Sát thương: 250 / 280 / 310 / 340 / 370 / 400

Hút máu: 25% / 30% / 35% / 40% / 45% /50%

Kỹ năng 3 – Thị Huyết

Hồi chiêu: 30s / 25s / 20s                 Năng lượng: 130

Điển Vi nhảy và bổ vào đầu mục tiêu gây 320 (+90% Công vật lý cộng thêm) sát thương chuẩn

Và giảm 50% Tốc chạy của mục tiêu trong 3s, đồng thời tự cường hóa bản thân khiến sát thương của bản thân gây thêm sát thương chuẩn bằng 3% Máu tối đa của mục tiêu trong 5s.

Mỗi kẻ địch chịu sát thương trong phạm vi bổ đao của Điển Vi giúp bản thân nhận được 1 lớp sức mạnh

Sát thương: 320 / 480 / 640

Điển Vi – Chiến Sĩ Điên Cuồng
Điển Vi – Hoàng Kim Võ Sĩ
Điển Vi – Cùng Kỳ
Điển Vi – Cảnh Báo Màn Hình Xanh
Điển Vi – Đại Tông
Điển Vi – Trái Tim Thiết Giáp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button